TOTTA
vai tarua
nokturiasta

Testaa tietosi nokturiasta

Mitä tiedät nokturiasta? Yölliseen tihentyneeseen virtsaamiseen liittyy monia vääriäkin uskomuksia. Testaa onko oppi sinulla hallussa.

Yöllinen tihentynyt virtsaamistarve kuuluu normaaliin ikääntymiseen

Väittämä on väärin.
Vaikka yöllä virtsaaminen yleistyy iän myötä, se ei kuitenkaan kuulu luonnolliseen ikääntymiseen ja syy kannattaa aina selvittää.

Nokturia on pääasiassa miesten vaiva

Väittämä on väärin.
Vaikka yöllistä virtsaamista pidetään ehkä enemmän miesten vaivana, niin tutkitusti sitä esiintyy suunnilleen saman verran sekä miehillä että naisilla.

On normaalia käydä vessassa enemmän kuin 1-2 kertaa yössä

Väittämä on väärin.
Yöllinen virtsaaminen yleistyy ikääntymisen myötä. Jopa puolet yli 50-vuotiaista ihmisistä käy vessassa vähintään yhden kerran yössä. Kun yöllä täytyy herätä virtsaamaan 1-2 kertaa, puhutaan lievästä nokturiasta.

Alkoholi lisää virtsaamistarvetta

Väittämä on oikein.
Alkoholi lisää munuaisten poistamaa nestemäärää ja aiheuttaa näin virtsaamistarvetta.

Nokturia lisää kaatumisriskiä

Väittämä on oikein.
Erityisesti iäkkäämmillä ihmisillä yölliset vessassa käynnit nostavat tutkitusti kaatumisriskiä ja siten myös luunmurtumien riskiä.

Nokturiaan ei ole olemassa hoitokeinoa

Väittämä on väärin.
Nokturiaa voidaan hoitaa ja sen syy kannattaa selvittää oikean hoidon saamiseksi. Esimerkiksi desmopressiini on tarkoitettu aikuisille virtsan yöllisestä liikaeritykseksestä johtuvan nokturian hoitoon. Desmopressiini vähentää yöllisen virtsaamisen tarvetta. Lääkehoidon lisäksi myös omilla elämäntavoilla voi vaikuttaa asiaan.

Yliaktiivinen rakko on sama asia kuin nokturia

Väittämä on väärin.
Yöllinen tihentynyt virtsaamistarve liitetään vielä usein laajentuneeseen eturauhaseen ja/tai yliaktiiviseen rakkoon. Nokturia on kuitenkin oma vaivansa ja siihen on olemassa hoitokeino. Yliaktiivisesta rakosta kärsiville kehittyy usein myös nokturia.