Tunnista
nokturia

Tiheentynyt virtsaamisen tarve yöllä eli nocturia

Yöllinen tiheentynyt virtsaamisen tarve eli nokturia (virtsaneritys yöllä) on yleinen vaiva. Vaikkakin yöllistä virtsaamistarvetta pidetään ehkä enemmän miesten vaivana, niin tutkitusti sitä esiintyy suunnilleen saman verran sekä miehillä että naisilla. Mikäli yöllä virtsaaminen tapahtuu useammin kuin kerran yössä, kyseessä voi olla nokturia.

”Nokturia on iäkkäiden ihmisten kaatumisista johtuvien murtumien vahva ennustetekijä”

Virtsaneritys yöllä yleistyy ikääntymisen myötä, ja jopa puolet yli 50-vuotiaista ihmisistä käy vessassa vähintään yhden kerran yössä. Yli 75-vuotiaille on yleistä käydä vessassa kolme, jopa viisikin kertaa yössä. Virtsaneritys yöllä lisääntyy iän myötä pikkuhiljaa. Vaikka virtsaneritys yöllä yleistyy iän myötä, se ei kuitenkaan kuulu luonnolliseen ikääntymiseen ja syy kannattaa aina selvittää.

Yöllinen tiheentynyt virtsantarve liitetään vielä usein laajentuneeseen eturauhaseen ja/tai yliaktiiviseen rakkoon ja totta on, että esimerkiksi yliaktiivisesta rakosta kärsiville potilaille kehittyy usein myös nokturia. Tiheä virtsaamisen tarve yöllä on kuitenkin erillinen vaiva, johon on olemassa siihen tarkoitettu lääkehoito.